Ebu Nuaym

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ebu Hanife ve Hadis

“Ebu Hanife
Kur’an’ın mahlûk olduğunu söyledi. Bu
rezil sözünden dolayı birçok defa tevbeye
davet edildi.” Ebu Nuaym’ın insaf şakülünün
ne kadar kaydığına bakın ki, sözün arkasına
“Sözünden dönmediği için zindandan ölüsü”
çıktı diye ekleyemiyor. Bunun çevrisi şudur:
Ebu Hanife iktidarın tezini savunmadı, zalim
yöneticilerin çanağını yalamadı ve bu yüzden
de işkencelere uğradı ve sonunda zulmen öldürüldü.
Bilindiği gibi Ebu Hanife Mansur’un zindanına
diri girmiş ölüsü çıkmış, şehid edilmiştir.
Hadisçi Süfyan es-Sevri’nin onun şahadetine
tepkisi şöyle olmuş: “Elhamdülillah! O İslam’ı
ilmek ilmek çözen birisiydi!
İslam’da ondan daha
uğursuz biri doğmamıştır”. Bildiğiniz bilmediğiniz hadisçilerin
hemen tamamının
onu itibarsızlaştırma
korosuna katıldığını görürsünüz.
Hepsini nakledersek
sayfalar tutar. Hadisçi İbn
Ebi Şeybe, hızını alamamış
olacak ki, “Onun bir Yahudi
olduğu kanaatindeyim”
der. Ebu Hanife’ye hadisçi
kininin nerelere kadar çıktığını
hadisçi Ukayli’de görüyoruz:
“Yalancı, güvenilmez,
sahtekâr, küfre düşen
biri”… Sunu söyleyeyim de gerisini anlayın:
Bir hadisin sahih olup olmadığı ideolojik tarafgirlikle
kantarlarının topuzu hepten kaymış
olan bu gibi cerh ve tadil ulemasının koyduğu
ölçülerle sabit oluyor. Eğer ‘hadisler vahiydir’
diyenlere inanırsanız, bir sözün vahiy olup
olmadığını, insaf ve adalet ölçüsünü kaçırmış
olan bu gibi isimler belirliyor.
Ebu Hanife’nin hadis ideolojisinin ve taraftarlarının
iç yüzünü bildiğini, İbn Ebi Hatim’in
onu karalamak için Kitabu’l-Cerh’inde naklettiği
şu sözden anlıyoruz. Ebu Abdirrahman
el-Mukri’den: “Ebu Hanife bize hadis rivayet
eder, sonunda da bu duyduğunuz şeylerin
hepsi herzedir” derdi (VIII, 450). Büyük İmam
ne güzel demiş. Uydurduğu herzeleri Allah

Reklam

İçeriği paylaş