güzel isimler

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ

Hafir(hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan) Nur(âlemleri nurlandıran istediği simalara zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Rafi(yukarı kaldıran yükselten) Rahim(merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimet vermek suretiyle mükâfatlandırıcı ve ahrette yalnız müminlere acıyıcı) Rahman(ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade eden sevdiği ve sevmediğini ayırt etmeyerek tüm mahlûklarını sayısız nimetlerle donatan) Rakib(bütün varlıklar üzerinde gözcü ve bütün işleri murakabesi altında tutan) Reşit(bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran)
Allah’tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur Muhammed(s.a.s) onun elçisidir.

GÜZEL İSİMLER

Muhsin-Muhsine (iyilik eden, ihsanda bulunan)
Munis-Munise (sıcak, alışık, cana yakın, hayat yoldaşı, sevimli)
Musa(devrin firavununa karşı kıyam eden peygamber)
Mutarra(taptaze) Mübahhid(Tek Allah’a inanan)
Mücahit(Allah yolunda mücadele eden, çalışan)
Mürüvveet(insanlık, cömertlik, sevinç)
Müstekim-Müstekime(dosdoğru doğruluktan ayrılmayan)
Müyesser(Kolaylık, kolaylaştırılan, kolaylaştıran)
Nabi-Nabiye(Yüksek, yüce erdemli divan şairi)
Nazende(Nazlanan, işveyi seven edalı) Nergis-Nergiz(Sarı ve beyaz bir süs bitkisi)
Neşat(Sevinç, keyif, neşelenme) Nevres(Yeni yetişen taze genç)

G - isimler

Erkek Çocuk İsimleri Kız Çocuk İsimleri

  • Gaffar, A. Günahları affedici,Allah'ın isimlerinden
  • Gafur , A.Bağışlayıcı, örten, Allah'ın isimlerinden
  • Gani , A. Çok zengin, Allah'ın isimlerinden
  • Gazanfer, A. Aslan, yiğit, korkusuz
  • Gediz, T. Su birikintisi
  • Gevheri, F. Pırlanta gibi, cevher kimse
  • Gıyaseddin, A. Dinin yayılmasında yardımcı olan
  • Giray, T. Kudretli, Kırım Hanları sülalesinin adı
  • Gökmen, T. Mavi gözlü ve sarışın
  • Göktürk, T. Tarihte adı Türk olan ilk devlet
  • Görkem, T. İhtişam, gösteriş, heybet
  • Gültekin, T. Bilge Kağanın ağabeyi, güvenilir, faydalı
  • Günhan, T. Mete Han'ın birinci oğlu
  • Gürhan, T. Han, hükümdar
  • Güvenç, T. Kendine itimat, güvenme,

H - isimler

Erkek Çocuk İsimleri Kız Çocuk İsimleri

F-isimler

Erkek Çocuk İsimleri Kız Çocuk İsimleri

E - isimler

 • Erkek Çocuk İsimleri Kız Çocuk İsimleri
  • Edib, A. Edebiyatla uğraşan.
  • Ediz, T. Dağların tepesi, doruk.
  • Efekan, T. Efe soyundan gelen
  • Ekmel, A. Mükemmel olan, en kamil
  • Ekrem, A. Çok şeref sahibi
  • Emin, A. Korkusuz kimse
  • Emrah, F. Erzurum ve Ercişli şairlerin adı
  • Emre, T. Hak aşığı
  • Ender, T. Seyrek bulunan
  • Enes, A. İnsan
  • Engin, T.Açık deniz, alçak ve çukur yer
  • Enis, A. Dost, sevgili
  • Enver, A. Çok parlak, daha nurlu
  • Eray, T. İlk ay
  • Erbek, T. Yiğit, cesur
  • Ercan, T. Korkusuz kişi
  • Ercüment, F. Haysiyetli, seçkin, saygın, şerefli
  • Erdal, T. Erken yeşeren dal
  • Erdem, T. Fazilet, liyakat
  • Erdinç, T. Kuvvetli erkek
  • Erdoğan, T. Erken doğan erkek çocuğu
  • Eren, T. Ermiş
  • Ergün, T. Uysal kişi, Sulu saf kar, iyi koşan at
  • Erhan, T. Adil iyi hükümdar
  • Erkan, T. Yiğit, soylu
  • Erman, T. Pişman olma, istek
  • Erol, T. Yiğit erkek ol, sözünde dur

C-İsimler

  • Cabir, A. Zor kullanan
  • Cafer, A. Dere, çay.
  • Cahid, A. Gayretli, çalışan. Cihad eden
  • Can, F. Ruh.Cesedin diriliğini sağlayan öz.
  • Canib, A. Yabancı, garip
  • Cavid, F. Devamlı, sonsuz
  • Celaleddin, A. Din için öfkelenme
  • Celil, A. Ululuk ve büyüklük sahbi, Allah'ın isimlerinden
  • Cem, A. Toplanma, bir araya getirmr
  • Cemal, A. Yüz, yüz güzelliği
  • Cemaleddin, Dinin nuru, yüzü.
  • Cemil, A. Erkeğin güzel, hoş olanı.
  • Cenab, A. Şerefli, hürmetli
  • Cengiz, T. Türk Moğol Hanı, Güçlü, kuvvetli
  • Cenk, F. Savaş
  • Cevad, A. Cömert, bağışlayan
  • Cevdet, A. Olgunluk, güzellik
  • Ceyhun, T. Tevrata göre Cennetteki dört ırmaktan biri
  • Cezmi, A. Sözünden dönmez, kararlı.
  • Cihad, A. Din uğruna savaşmak.
  • Cihan, F. Dünya
  • Cihangir, F, Dünyaya hükmeden
  • Cumali, A. Cuma günü doğan çocuk
  • Cumhur, A. Millet, halk.
  • Cüneyd, A. Genç savaşçı

B - İsimler

 • Babür, A. Kaplan
 • Bahadır, T. Kahraman, yiğit
 • Bahaeddin, A. Dinin güzelliği
 • Bahtiyar, F. Mutlu, mesut.
 • Baki, A. Allah'ın isimlerinden,Varlığının sonu olmayan
 • Balaban, T. Çocuk bekçisi, iri yapılı gürbüz insan
 • Balamir, T. Gürbüz iri yapılı
 • Balkan, T. Sık ormanlık, sıradağlar
 • Barak, T. Ağaçlara saran büyük asma.
 • Bârân, T. Yağmur seli
 • Barbaros, İ. Kızıl sakallı.

A - İsimler

  • Abbâs, A. Aslan, kahraman
  • Abdi, A. İtaat eden
  • Abdulaziz, A. İzzet, kudret, şeref sahibi Allah'ın kulu
  • Abdulbaki, A. Ezelden ebede varolan Allah'ın kulu
  • Abdulhamit, A. Hamd olunan Allah'ın kulu

Güzel isimler

Harfler göre kategorilendirilmiş güzel bebek ( çocuk ) isimleri

Reklam

İçeriği paylaş