norm

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

SÜNNET KOYMAK ve NORM

SÜNNET KOYMAK, NORM KOYMAKTIR VE NORMU ALLAH KOYAR. ÖRNEKLIK ISE FORMDUR. FORMU NEBI KOYAR

Bu zihniyet Kur’an’ın yetersizliği önyargısına
dayanmaktadır. Allah’a ait sıfatları başkalarına
yakıştıranların sorunu Allah’ın yetersizliği önyargısıdır.
Onun için Allah’a ortaklar bulmuşlardır.
Kur’an’ın yetersizliği önyargısına sahip
olanlar da Kur’an’a ortaklar aramışlar, sünnet
ve hadisi Kur’an’ın ortağı ilan etmişlerdir.
Allah’a ortak koşmak bunu yapanı müşrik kılar,
fakat Kur’an’a ortak koşmak bunu yapanı
müşrik kılmaz elbet. Fakat bu durumun savunulacak
bir yanı da yoktur.
Sünnet ilahi norma uygun nebevi formdur
Kur’an peygamberin görev alanını tesbit ederken
şu açık ve net çerçeveyi çizer:
“Eğer yüz çevirirseniz iyi bilin ki Rasule düşen
mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir.” (5:92)
“Elçiye apaçık tebliğ dışında
bir şey düşer mi?” (Nahl
16:35)
Bir elçiye düşen şeyin tebliğ
olduğu açık seçik ifade ediliyor.
Peki, yine elçiye tebyin
görevi yükleyen ayetler bu
çerçevenin dışında mı değerlendirilmeli?
Yani “alınan
mesajı aynen iletmek” anlamına
gelen tebliğ ile tebyin
arasında fark var mıdır? Veya
Hz. Peygamber’in görevleri arasında sayılan
“tebyin” nasıl anlaşılmalıdır?
Bu meselenin tahliline geçmeden önce bu bağlamda
yer alan ayetlerden bir kaçını buraya
serdedelim: “İşte sana da bu uyarıcı vahyi indirdik
ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın
ve belki onlar da bu sayede düşünürler.”
(Nahl 16:44) “Biz sana ilahi mesajı, sadece
üzerinde anlaşmazlığa düştükleri (inançla ilgili)
meselelerin çözümlerini kendilerine sunasın,
inanıp güvenecek bir topluluk için de bir
yol haritası ve bir rahmet olsun diye indirdik.”
(Nahl 16:64)
Ayetlerde yer alan tebyin, hem “iletme, duyurma,
bildirme”, hem de “tarif etme” ve
“uygulamalı olarak gösterme” anlamında
“açıklama”dır. Kur’an’da beyyene fiili kimi yerde
bu en geniş çağrışımlarıyla, kimi yerde ise
sadece “duyurma-iletme” anlamıyla kullanılmıştır.

Reklam

İçeriği paylaş