G - isimler

Erkek Çocuk İsimleri Kız Çocuk İsimleri

  • Gaffar, A. Günahları affedici,Allah'ın isimlerinden
  • Gafur , A.Bağışlayıcı, örten, Allah'ın isimlerinden
  • Gani , A. Çok zengin, Allah'ın isimlerinden
  • Gazanfer, A. Aslan, yiğit, korkusuz
  • Gediz, T. Su birikintisi
  • Gevheri, F. Pırlanta gibi, cevher kimse
  • Gıyaseddin, A. Dinin yayılmasında yardımcı olan
  • Giray, T. Kudretli, Kırım Hanları sülalesinin adı
  • Gökmen, T. Mavi gözlü ve sarışın
  • Göktürk, T. Tarihte adı Türk olan ilk devlet
  • Görkem, T. İhtişam, gösteriş, heybet
  • Gültekin, T. Bilge Kağanın ağabeyi, güvenilir, faydalı
  • Günhan, T. Mete Han'ın birinci oğlu
  • Gürhan, T. Han, hükümdar
  • Güvenç, T. Kendine itimat, güvenme,
  • Gamze, A.. Çene ve yanaktaki çukurluk
  • Gaye, A. Maksat, hedef
  • Gizem, T. Aklın erişemdediği açıklanamıyan, sır.
  • Gonca, F. Tomurcuk, henüz açmamış gül
  • Gökçe, T. Mavimsi, Azerbaycan'da bir gölün adı.
  • Gönül, T. Kalpde var sayılan duygu kaynağı
  • Gül, F. Peygamberimizin (s.a.v.) sevdiğiçiçek
  • Gülbanu, F. Gül gibi güzel hanım
  • Gülben, F. Benleri güle benzeyen güzel kadın
  • Gülberk, F. Gülün yaprağı
  • Gülcan, F. Sevimli, gül gibi güzel kadın
  • Gülçin, F. Gül toplayan
  • Güldem, F. Gül mevsimi
  • Gülnaz, F. Gül gini nazlı
  • Gülfem, F. Küçük gül ağızlı
  • Gülizar, F. Al yanaklı
  • Gülriz, F. Gül serpen
  • Gülseren, F. Gül dağıtan
  • Gülsüm, A. Yanakları ve yüzü dolgun
  • Gülşen, F. Gül bahçesi
  • Güzide, F. Beğenilmiş, seçilmiş

 

Reklam