KURAN-I KERİM’İN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ

Kuran, Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi. Kuran sayfaları deri parçaları ve eşyaların üzerine yazılıydı. Peygamberimize gelen vahiyler ceylan derilerine, tahta, kemik, hurma yaprağı, ve ince beyaz taşlara yazılıyor, çok sıkı bir şekilde korunuyordu.

Ayrıca bütün kuran hafızlar tarafından ezberleniyordu. Yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda pek çok hafızın şehid olması üzerine, Hz. Ömer, Kuran sayfalarının toplatılıp Kuran haline getirilmesini teklif etti.
Hz. Ebubekir, Kuran ayetlerinin kitap haline getirilmesi görevini Zeyd bin Sabit’e verdi.Zeyd bin sabit’in başkanlığında kurulan komisyon, bütün yazılı ayetleri büyükbir titizlik ve incelikle toplattı. Kuran ayetleri komisyon üyeleri, şahitler ve hafızlar tarafından incelenerek peygamberimizin hafızlara ezberlettiği sıraya göre ayetler sıralaranarak kitap haline getirildi. En ufak bir hataya yer vermemek için kitap haline getirilen kuran , Hz. Osman tarafından bütün sahabilere okundu. Peygamberimize gelen aynısı olduğu, eksikliğin , fazlalığın ya da herhangi bir yanlışlığın olmadığı onaylandıktan sonra Hz. Ebubekir’e teslim edildi. Böylece Kuran bugüne kadar hiçbir kelime değişmeden geldi.

Reklam