KURANI KERİMİN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ

Kuran Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi. Kuran sayfaları deri parçaları ve eşyaların üzerine yazılıydı. Peygamberimize gelen vahiyler ceylan derilerine tahta kemik hurma yaprağı ve ince beyaz taşlara yazılıyor çok sıkı bir şekilde korunuyordu. Ayrıca bütün Kuran hafızlar tarafında ezberleniyordu. Yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda pek çok hafızın şehit olması üzerine Hz. Ömer Kuran sayfalarının toplatılıp kitap haline getirilmesini teklif etti.
Hz. Ebubekir Kuran ayetlerinin kitap haline getirilmesi görevini Zeyd bin Sabit’e verdi. Zeyd Bin Sabit’in başkanlığında kurulan komisyon bütün yazılı ayetleri büyük titizlik ve incelikle toplattı. Kuran ayetleri komisyon, şahitler ve hafızlar tarafından incelenerek peygamberimizin hafızlara ezberlettiği sıraya göre ayetler sıralanarak kitap haline getirdiler. En ufak bir hataya yer vermemek için kitap haline getirilen Kuran Hz. Osman tarafından bütün sahabelere okundu. Peygamberimize gelenin aynısı olduğu eksiliğinin, fazlalığının ya da herhangi bir yanlışlığının olmadığı onaylandıktan sonra Hz. Ebubekir’ e teslim edildi. Böylece Kuran bugüne kadar hiçbir kelimesi değişmeden geldi.

Reklam