V-Y-Z-Bebek isimleri

  • Vahap, A. Bağışlayan, ihsan eden
  • Vahdeddin, A. Dinin tekliği, birliği
  • Vahid, A. Tek ve eşşiz, Allah'ın isimlerinden
  • Vakkas, A. Ağırbaşlı, temkinli
  • Varol, T. Var-ol .Yaşa
  • Vedat, A. Sevgi, dostluk
  • Vehbi, A. Allah (c.c.)  vergisi olan
  • Veli, A. Müminlere dost, Allah'ın isimlerinden
  • Veysel, A. (Veyis) Yoksulluk, muhtaçlık
  • Volkan, Fr. Yanardağ
  • Vural, T. Vur-al
  • Vahide, A. Tek, bir, yalnız
  • Vasfiye, A. Nitelikli
  • Vedia, A.Saklanılması için bırakılan emanet
  • Venüs, L. Çoban Yıldızı
  • Vildan, A.Yeni doğmuş çocuklar, kullar, köleler
  • Vuslat, A. Sevgiliye kavuşma.
  • Yafes, T. Nuh Peygamber'in üçüncü oğlu, Türklerin atası
  • Yahya, A. Bir peygamber adı, Canlı olan, yaşayan
  • Yakub, IB. Bir peygamber adı, İzleyen, takib eden.
  • Yalçın, T. Sarp, dik, yüksek, çıplak ve kaygan yer
  • Yaman, T. Cesur, güçlü
  • Yasin, A. Bir sure adı.
  • Yaser, A. Bolluk, berekt, varlık, zenginlik
  • Yavuz, T. Yaman, güçlü, Osmanlı Padişahı 1.Selim'in lakabı
  • Yekser, F. Tek başına, bir baştan bir başa aniden
  • Yekta, F. Tek, benzersiz, eşi olmayan
  • Yerhum, A. Erkek kartal
  • Yesari, A. Zenginlikle ilgili, sola ait
  • Yıldırım, T. Osmanlı Padişahı 1.Bayezid'in lakabı
  • Yunus, A. Bir peygamber adı
  • Yusuf, A. Bir peygamber adı 
  • Yümni, A. Her işi sağ eli ile yapan, uğurlu
  • Yabende, F. Keşfeden, bulan
  • Yade, F. Hatıra, armağan
  • Yadigar, F. Bir kimseyi veya olayı hatırlatan nesne
  • Yasemin, F. Bir çiçek adı
  • Yegane, F. Tek, bir tane, eşsiz
  • Yekpare, F. Tek parça
  • Yekruye, F. Güvenilir dost, iki yüzlü riyakar olmayan
  • Yelda, F. Uzun ve siyah
  • Yeliz, T. Yel gibi
  • Yeşim, T. Yeşil renkli eski Türklerce kutsal sayılan taş
  • Yonca, T. Bir yem bitkisi
  • Yümna, A. Sağ taraf
  • Yüsra, A. Sol taraf
  • Zafer, A. Mücadele sonunda ele geçen
  • Zafir,  A . Zafer kazanan, üstün gelen.
  • Zakir,  A.  Zikreden
  • Zekai, A. Keskin zekalı, çabuk anlayışlı
  • Zekeriya, A. Bir peygamber adı
  • Zeki, A Zeka varlığını belirten, çabuk anlayışlı
  • Zeyd, A. Ziyadeleşmek, çoğalmak
  • Zeynel, A. Süslü, ziynetli
  • Zihni, A. Akıllı, düşünceli kimse
  • Ziya, A. Aydınlık, ışık, nur
  • Zübeyir, A. Akıl, yazılı küçük şey,
  • Zühtü, A. Takva ehli
  • Zülfi, A. Kılıcın kabzasına iliştirilen süsü
  • Zülkarneyn, A. İki boynuzlu, Ku'an'da adı geçen nebi veya peygamber.
 • Zahide, A. Dinin emirlerini yapan yasaklarından kaçan
 • Zakire,  A.. Zikreden
 • Zaide, A. Artan, çoğalan,
 • Zarife, A. İnce ve nazik tavırlı, güzel şık.
 • Zehra, A. Nurani yüzlü
 • Zehre, A.  Çiçek.
 • Zekiye, A. Çabuk ve kolay kavrayan
 • Zeliha, A. Hızlı yürüyen, Züleyha

 

Reklam