Güzel Sözler

5-Hiçbir şey düşünmeden vakit geçirmek, akıllı olmak alameti değildir. Abdurrahman CAMİ ( Ks.) 6-Tefekkür etmeli de bu cihana bir gelişi, Gidermeli kaderi, bakmaya safaya kişi. Mahmut Nedim Paşa 7-Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi o halketmiştir. Said Nursi ( Rah.A.) 8-Düşünen bir insan, maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalış çalışıyordu. A.Fuat BAŞGİL 9-Sen kendini düşünürsen, başkası da kendisini düşünür.O zaman yalnız kalırsın. Ali Nihat TARLAN 10-Düşün ve iradene sahip ol; kötülük yolunun çamuruna basmamağa çalış. Ta ki, sonra ayağını yıkamak zahmetine katlanmağa mecbur olmayasın. A. Fuat BAŞGİL 11-Tefekkür, aklın çağrışı felağa, Tefekkür, kişinin vuslatı Allah’a Halit KORKMAZ 12-Şimdiye kadar hiç kimseyi ailesi yükseltmemiştir. Süreli ün, soy sop değil, düşünce ve davranışlardır. SKOKELEFF 13-Hayatınızın neşe ve huzurla geçmesini isterseniz. Kimsenin fenalığını düşünmeyiniz. W.M. THACKERY 14-Dünyayı yöneten düşüceler değil kuvvettir. Ancak kuvveti kullanan kişi ise düşüncelerdir. Blaise PASCAL 15-Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa, Eşyaya niteliklerini veren de insanların düşünceleridir. Anatole FRANCE 16-Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikliğinden ileri gelir. Çünkü yaş arttıkça düşünce artar. Büyük FREDRİK 17-Başkalarının düşncelerini keşfetmekten hoşlanırız ama, Kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız. La ROCHEFOUCAULD 18-Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz.Çünkü bundan sonra orada yaşayacağız. T. BROWNE 19-Daha az nutuk ve daha fazla tefekkür: Bütün memleketlerin en büyük ihtiyacı budur. Das BESTE 20-En eski ve en kısa olan ve kelimeleri, En çok düşünülerek kullanılmalıdır. PYTHAGORE 21-Kim büyük fikirler için yaşarsa, kendini düşünmeği unutur. A.REVERBACH 22-Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, Ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Le Nikoloyeviç TOLSTOY 23-Eğer düşünmüyorsanız, kendinize insan diye nasıl bakıyorsunuz. S. Taylor COLERİDGE 24-İnsan yalnız ölümü değil, hayatı da düşünmeli. İşte hakiki dindarlık budur. Benjamin DİSRAELİ 25-Üç şey daima sessizdir: Düşünce, kader ve mezar. Bulwer LYTTON 26-Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. Nikolayeviç TOLSTOY 27-Düşünceler kılıçla bastırılamaz. August STRİNDBERG 28-Düşünmek görmektir. Houore de BALZAC 29-Düşünce de gıdadır. Victor HUGO 30-Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz. ÖMER (R.A.) 31-Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. OSMAN (R.A.) 32-Edep aklın süretidir. Hz.ALİ (R.A.) 33-Ulu kişi, arif bir insan, Rabbina karşı edebinni bıraktı mı mutlaka helak olur. Yahya b. Muaz (R.A.) 34-En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.ALİ (R.A.) 35-İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lazımdır. İmam MALİK (Rah.A.) 36-Ayıp ve kabahatten korkmıyan ile düşüp kalkmak, Kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞAFİİ (Rah.A.) 37-İnsana, faidesiz çok bilginden ziyade, edep ve yüksek terbiye lazımdır. A. İbni Mübarek ( Rah.A.) 38-Edep tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MAVERDİ ( Rah.A.) 39-Ey Rabbim! Beni her ne ceza ile cezalandırırsan cezalandır,yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezalandırma. İmam KUŞEYRİ 40-İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır.Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( Ks.) 41-Dünya gecesini aydınlatacak şemaların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( Ks.) 42-Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı HUSREV ( Rah.A.) 43-İnsanla hayvan arasında ki fark edeptir. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( K.S.) 44-Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci ( Rh.A.) 45-İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim ta gerilerde kaldı, illa edep illa edep. ZİYA PAŞA 46-Setreder aybını insanın hep, Ne güzel came imiş, sevb-i edep. Edep elbisesi insanın ayıbını göstermeyen ne güzel bir elbise imiş. Sümbül-Zade 47-İnsan denilen yaratığı diğer yaratıklardan ayıran en büyük nitelik, utanma duygusudur. Fahrettin Kerim GÖKAY 48-Her kimin çatlarsa şu ar damarı, Allah fena vurur ona şamarı. Meliha IŞILDAR 49-Utanmak, insalara Allah tarafından bahşedilmiş bir Lutuf ‘tur. Osman ÜNVER 50-İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur. G. Bernard SHAW 51-Bir kimse yaptığı yanlışlıktan dolayı utanmadı mı, bir daha utanacak sebep bulamaz. MENCİUS 52-Bir adam ne kadar çok utanırsa, o kadar saygıdeğerdir. G. Bernard SHAW 53-Bir insanı şuçundan ötürü utandırmak, kanını dökmekten iyidir. TERECE 54-Utanç yoksullarda, pervasızlık zenginler de bulunur. HESİODUS 55-Çok süs ve ziynet, edep ve hayayı kaçırır. TİTLİYO 56-Kanunların yasaklamadığını, ar, utanma kontrol eder. Lucius A. SENECA 57-İlim talibin ayağına gitmez; istekli olan, kendisi ilim öğrenmek için alime gelir. İmam-ı Malik (Rah.A.) 58-Öğrettiği ilme karşılık, dünyalık alandan ilim öğrenmeyiniz. İmam-ı Ahmet (Rah.A.) 59-Cibiliyetsize ilim öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermektir. Şeyh Sadi ŞİRAZİ 60-Utangaç ve bir de gururlu kimse, ilim tahsil edemez. Mucahid (R.A.) 61-İlim tahsil etmeyen insan, istikbalinin ma’nevi katilidir. Bülent ÇORAPÇI 62-Eğitim, dar bir kapıyı genişletir, fakat ukala biri için şimdiye kadar bilinen bir tedavi tarzı bulunamamıştır. J. GRAHAM 63-Bir erkeği eğitirseniz, tek bir insanı eğitmiş olursunuz. Bir kadını eğitirseniz, bütün bir aileyi eğitmiş olursunuz. Charles İver 64-Her insanın iki eğitimi vardır.Biri başkalarından aldığı, öteki, daha önemliside, kendi kendine verdiğidir. J. GRAHAM 65-Tahsil, meyvenin kendisi değil, sadece bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. G. Bernard SHAW 66-Öğretmek, iki defa öğrenmek demektir. J. JOUBERD 67-Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert EİNSTEİN 68-Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın. Mahatma GANDİ 69-Öğrenimden vazgeçerseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz, ama böyle bir hayatta bir hiçtir. LAO-TSE 70-Tahsil refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. ARİSTO 71- GÜZEL SÖZLER 1-Bir saat tefekkür, kırk yıl (nafile) ibadetten hayırlıdır. Ebudderda ( R.A.) 2-Güzel bir düşünce de ibadet sayılır. Ahmet İbşihi ( Rah.A.) 3-Düşünmek, işlemektir.Düşüneni boş duruyor sanmamalıdır. Ahmed RÜFAİ ( Ks.) 4- Gülün, nergisin renkleri, görünüşleri ne kadar güzeldir. İnsan bakmasına doyamaz fakat tatları, görünüşleri gibi değildir. Fahri Cürcani ( Rah.A.) 5-Hiçbir şey düşünmeden vakit geçirmek, akıllı olmak alameti değildir. Abdurrahman CAMİ ( Ks.) 6-Tefekkür etmeli de bu cihana bir gelişi, Gidermeli kaderi, bakmaya safaya kişi. Mahmut Nedim Paşa 7-Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi o halketmiştir. Said Nursi ( Rah.A.) 8-Düşünen bir insan, maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalış çalışıyordu. A.Fuat BAŞGİL 9-Sen kendini düşünürsen, başkası da kendisini düşünür.O zaman yalnız kalırsın. Ali Nihat TARLAN 10-Düşün ve iradene sahip ol; kötülük yolunun çamuruna basmamağa çalış. Ta ki, sonra ayağını yıkamak zahmetine katlanmağa mecbur olmayasın. A. Fuat BAŞGİL 11-Tefekkür, aklın çağrışı felağa, Tefekkür, kişinin vuslatı Allah’a Halit KORKMAZ 12-Şimdiye kadar hiç kimseyi ailesi yükseltmemiştir. Süreli ün, soy sop değil, düşünce ve davranışlardır. SKOKELEFF 13-Hayatınızın neşe ve huzurla geçmesini isterseniz. Kimsenin fenalığını düşünmeyiniz. W.M. THACKERY 14-Dünyayı yöneten düşüceler değil kuvvettir. Ancak kuvveti kullanan kişi ise düşüncelerdir. Blaise PASCAL 15-Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa, Eşyaya niteliklerini veren de insanların düşünceleridir. Anatole FRANCE 16-Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikliğinden ileri gelir. Çünkü yaş arttıkça düşünce artar. Büyük FREDRİK 17-Başkalarının düşncelerini keşfetmekten hoşlanırız ama, Kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız. La ROCHEFOUCAULD 18-Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz.Çünkü bundan sonra orada yaşayacağız. T. BROWNE 19-Daha az nutuk ve daha fazla tefekkür: Bütün memleketlerin en büyük ihtiyacı budur. Das BESTE 20-En eski ve en kısa olan ve kelimeleri, En çok düşünülerek kullanılmalıdır. PYTHAGORE 21-Kim büyük fikirler için yaşarsa, kendini düşünmeği unutur. A.REVERBACH 22-Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, Ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Le Nikoloyeviç TOLSTOY 23-Eğer düşünmüyorsanız, kendinize insan diye nasıl bakıyorsunuz. S. Taylor COLERİDGE 24-İnsan yalnız ölümü değil, hayatı da düşünmeli. İşte hakiki dindarlık budur. Benjamin DİSRAELİ 25-Üç şey daima sessizdir: Düşünce, kader ve mezar. Bulwer LYTTON 26-Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. Nikolayeviç TOLSTOY 27-Düşünceler kılıçla bastırılamaz. August STRİNDBERG 28-Düşünmek görmektir. Houore de BALZAC 29-Düşünce de gıdadır. Victor HUGO 30-Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz. ÖMER (R.A.) 31-Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. OSMAN (R.A.) 32-Edep aklın süretidir. Hz.ALİ (R.A.) 33-Ulu kişi, arif bir insan, Rabbina karşı edebinni bıraktı mı mutlaka helak olur. Yahya b. Muaz (R.A.) 34-En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.ALİ (R.A.) 35-İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lazımdır. İmam MALİK (Rah.A.) 36-Ayıp ve kabahatten korkmıyan ile düşüp kalkmak, Kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞAFİİ (Rah.A.) 37-İnsana, faidesiz çok bilginden ziyade, edep ve yüksek terbiye lazımdır. A. İbni Mübarek ( Rah.A.) 38-Edep tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MAVERDİ ( Rah.A.) 39-Ey Rabbim! Beni her ne ceza ile cezalandırırsan cezalandır,yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezalandırma. İmam KUŞEYRİ 40-İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır.Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( Ks.) 41-Dünya gecesini aydınlatacak şemaların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( Ks.) 42-Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı HUSREV ( Rah.A.) 43-İnsanla hayvan arasında ki fark edeptir. MEVLANA Celaleddin-i Rumi ( K.S.) 44-Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci ( Rh.A.) 45-İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim ta gerilerde kaldı, illa edep illa edep. ZİYA PAŞA 46-Setreder aybını insanın hep, Ne güzel came imiş, sevb-i edep. Edep elbisesi insanın ayıbını göstermeyen ne güzel bir elbise imiş. Sümbül-Zade 47-İnsan denilen yaratığı diğer yaratıklardan ayıran en büyük nitelik, utanma duygusudur. Fahrettin Kerim GÖKAY 48-Her kimin çatlarsa şu ar damarı, Allah fena vurur ona şamarı. Meliha IŞILDAR 49-Utanmak, insalara Allah tarafından bahşedilmiş bir Lutuf ‘tur. Osman ÜNVER 50-İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur. G. Bernard SHAW 51-Bir kimse yaptığı yanlışlıktan dolayı utanmadı mı, bir daha utanacak sebep bulamaz. MENCİUS 52-Bir adam ne kadar çok utanırsa, o kadar saygıdeğerdir. G. Bernard SHAW 53-Bir insanı şuçundan ötürü utandırmak, kanını dökmekten iyidir. TERECE 54-Utanç yoksullarda, pervasızlık zenginler de bulunur. HESİODUS 55-Çok süs ve ziynet, edep ve hayayı kaçırır. TİTLİYO 56-Kanunların yasaklamadığını, ar, utanma kontrol eder. Lucius A. SENECA 57-İlim talibin ayağına gitmez; istekli olan, kendisi ilim öğrenmek için alime gelir. İmam-ı Malik (Rah.A.) 58-Öğrettiği ilme karşılık, dünyalık alandan ilim öğrenmeyiniz. İmam-ı Ahmet (Rah.A.) 59-Cibiliyetsize ilim öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermektir. Şeyh Sadi ŞİRAZİ 60-Utangaç ve bir de gururlu kimse, ilim tahsil edemez. Mucahid (R.A.) 61-İlim tahsil etmeyen insan, istikbalinin ma’nevi katilidir. Bülent ÇORAPÇI 62-Eğitim, dar bir kapıyı genişletir, fakat ukala biri için şimdiye kadar bilinen bir tedavi tarzı bulunamamıştır. J. GRAHAM 63-Bir erkeği eğitirseniz, tek bir insanı eğitmiş olursunuz. Bir kadını eğitirseniz, bütün bir aileyi eğitmiş olursunuz. Charles İver 64-Her insanın iki eğitimi vardır.Biri başkalarından aldığı, öteki, daha önemliside, kendi kendine verdiğidir. J. GRAHAM 65-Tahsil, meyvenin kendisi değil, sadece bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. G. Bernard SHAW 66-Öğretmek, iki defa öğrenmek demektir. J. JOUBERD 67-Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert EİNSTEİN 68-Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın. Mahatma GANDİ 69-Öğrenimden vazgeçerseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz, ama böyle bir hayatta bir hiçtir. LAO-TSE 70-Tahsil refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. ARİSTO 71-

Reklam