EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

* Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)

* Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

* Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir.....PİTAGOR

* Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

* Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

* Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

* Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

* Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir.....FRANKLİN

* Bir gemiyi iki reis batırır. TÜRK ATASÖZÜ

* Bir şeye ait herşeyi öğrenin; herşeye dair bir şeyler bilin. (var dyke)

* Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

* Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. (francis bacon)

* Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. (1970'lerin Bir Duvar Yazısı)

* Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.....ÇİN ATASÖZÜ

* Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz. (oliver cromwell)

* Durgun su solucan yetiştirir. (dünya atasözü)

* Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa , bugün yeterli değilsiniz demektir. (earle wilson)

* Dünyayı seller bassın ördeğe vız gelir.....ATASÖZÜ

* Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

* Düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir (confuclus)

* Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.......CONFİCİUS

* En güçlü hafıza bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul)

* Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar (emile raux)

* Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür......SAM EWİNG

* Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz....KONFÜÇYÜS

* Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil,aranan kişi olmaya da bağlıdır....FOSTER WOOD

* Ey yaşam senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir....SENECA

* Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. (chesterfield)

* Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. (peter f.drucker)

* Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. NIETZSCHE

* Güzel yüz aynaya aşıktır.....MEVLANA

* Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. (necm:39)

* Hava soğuduğunda gölge veren ağaçları unutursun...JAPON ATASÖZÜ

* Hayat geç kalanları hiç affetmez....GORBACHOV

* Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. (Seneca)

* Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (montaıgne)

* Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil... CLAVDIUS

* Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar. (Louis D. Brandeis)

* Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazsınız.......ABRAHAM LİNCOLN

* Herşeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. (arnold closow)

* Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. (Woltaire)

* Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. (j.keth moorhead)

* Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz....W.SHAKSPEARE

* Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)

* İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. (Sadi)

* İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. CICERO

* İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.....VOLTAİRE

* İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.Von KOTZEBUE

* İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler....KONFÜÇYÜS

* İşlemeyen demiri kendi pası mahveder. İnsanı tembelliğe alışması mahveder. (hint atasözü)

* İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir (montaigne)

* Kaplumbağa başını çıkarıp, önünü görmeden ilerlemez...Kaplumbağayı küçümseme......ANONİM

* Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer (zemahşeri)

* Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur. (Konfüçyüs)

* Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)

* Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez (andre gide)

* Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. (m.akif ersoy)

* Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. (G. Herbert)

* Kum üstünde şaton olacağına taş üstünde kulüben olsun....ANONİM

* Kurbağayı koltuğa oturtsan,o yine çamura atlar....ARTHUR MİLLER

* Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN

* Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. (francis bacon)

* Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. BYRON

* Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır....MEVLANA

* Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (çin atasözü)

* Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. (çin atasözü)

* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

* Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. (farabi)

* Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır. (Vince Lombardini)

* Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. (Emerson)

* Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. (william whately)

* Savasın iyisi, barısın kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN

* Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur....RUM ATASÖZÜ

* Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. B.RUSSEL

* Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE

* Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. NAPELEON

* Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar. (ş.sadi)

* Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)

* Yanılgı insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir. (J. Jenkins)

* Yapabileceğin kadar söz ver.Sonra söz verdiğinden fazlasını yap....ANONİM

* Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır....LEO BUSCAGLİA

* Yaşadığımız her an kendi hakkını ister. (goethe)

* Yaşamak için yemelisin,yemek için yaşamamalısın.......ÇİÇERO

* Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. M.L.KING

* Yıpranmak paslanmaktan iyidir. (bishop cumberland)

* Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE

* Zamanın değerini yapacak işi olan bilir (atasözü)

* Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır...... GİOVİO

Reklam