Hz.Muhammed

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Genetiği değiştirilmiş bir din şifa vermez.

benliğimizden daha önceliklidir (33:6). Zira
ebeveynimiz bize şu kısa dünya hayatında rehberlik
etti. Ahlakı Kur’an olan güzeller güzeli
Nebi ise bize iki cihan saadeti için örneklik
etti.

HADIS IDEOLOJISI YANDASLARININ TEZINE EVET DEMEK, ISLAM’IN GENLERIYLE OYNAMAK DEMEKTIR. GENETIGI DEGISTIRILMIS BIR DIN SIFA VERMEZ HASTA EDER.

Kur’an onu mü’minlere örnek olarak gösterdi.
Nebevi örneklik, sonradan “sünnet” adı altında
ıstılahlaştı. Nebevi sünnete ittiba nasıl anlaşılmalıydı?
Nebevi örneklik ile Kur’an neyi
kasdetmişti? İşte tüm mesele burada düğümleniyordu.
Nebi ölümlü bir beşer, bir insandı. Bir melek
değildi. Ona “Ben de sizin gibi bir beşerim”
demesini emreden Allah’tı. Ondan gelen onlarca
rivayet “Ben de sizin
gibi bir insanım; ben hata
da ederim, isabet de ederim
(ene uhti’u ve usîbu)” şeklinde
başlıyordu. Bir önceki yıl
hamile annelerin emzirmesini
yasaklıyor, bunun bir
zarar vermediğini öğrendiğinde
yasağı kaldırıyordu.
Bir yıl önce hurma aşılamayı
yasaklıyor, bunun iyi bir şey
olduğunu öğrenince serbest
bırakıyordu. Kendisine bir
dava geliyor, o haksız tarafın
Müslüman oluşuna aldanıp
hatalı karar veriyor, hemen
ardından inen ayet, onu sert
bir şekilde uyarıyordu: “Sakın
hainlerden yana olma!” (4:105) O helal bir
şeyi kendisine haram ediyor, bu yüzden Rabbinden
azar işitiyordu (66:1). Buna benzer bir
dolu örnek…
Bütün bunlar gösteriyor ki, sevgili Nebi’yi örnek
gösteren Kur’an’ın kastı ile “sünnet” ve
“hadisi” vahiy ilan ederek Kur’an’ın ortağı yapan
ideolojik tavrın maksadı birbirinden çok
farklı. Bu ikinci tavır “sünnet” adı altında, bir
mezhep ve meşrebin spekülatif yorumunu dinin
asılları arasına dahil etmek istiyor. “Gayb”
ve “şehadet”ten oluşan iki ayaklı Kur’an epistemolojisine
(59:22), spekülatif bilgi anlamına
gelen ve zandan oluşan üçüncü bir protez ayak
ilave ediyor. Bu kabul edilemez tavra itiraz
edenleri ise, İmam Azam örneğinde görüldüğü

n/a

Efendim! (Peygamberi Sevmek ) Mustafa İslamoğlu

Yokluğunda seni özledik.

Sana değen rüzgarı, seni örten bu­lutu özledik. Özlemeyi, özlenilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, sevindirmeyi, sevindirilmeyi özledik Efendim.

Aşkı, gözyaşını, müsamahayı, ah­lakı, adabı, ihsanı, irfanı, iz'anı, fe­raseti, basireti, şecaati, celadeti, adaleti, meveddeti, muhabbeti özle­dik. .

İzzeti, hikmeti, fıtratı, şefkati, hür­meti, devleti özledik.

Senden sonra tefrika meşrebimiz, taklit mezhebimiz, cehalet mektebimiz, atalet fıtratımız, hamakat şöhretimiz, ihanet sıfatımız, küffar velinimetimiz oldu.

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri

Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.

O dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar hep aynı huy ve ahlâk üzerinde yaşamıştır. Ondaki güzel vasıflar yaratılışında mevcuttu. Onu eğiten, edep ve ahlâkın en üstün özellikleriyle süsleyen Yüce Rabbidir.

İşte bundan dolayı, onu kendisine örnek kabul eden insan, onu ne kadar taklit edebilirse, o kadar istifadesi fazla olur, o nurdan aldığı feyiz, o nisbette çoğalır.

Peygamberimizin ahlâkının en belirgin özelliklerinden birisi de, insan yaratılışında var olan birbirine zıt ve ters huyları en mükemmel şekilde bağdaştırıp, bütün duyguların ideal noktasını bulmasıdır. Hiçbir şekilde aşırılığa kaçmadan, orta yola, doğruya ulaşmasıdır.

Peygamberimiz, herkesin arzu edip de bir türlü ulaşamadığı en üstün değerleri ve olgunluğu mükemmel bir şekilde hayâtı boyunca ümmetine göstermiş, bütün insanlığın gözleri önüne sermiştir.

Bazı anlar olmuş, en cesur bir fedai olarak, düşmanın kat kat üstünlüğüne hiç aldırmadan, binlerce düşmana tek başına meydan okumuştur. Ama bu halinde bile yumuşak kalpliliğini, merhametini geri bırakmamıştır.

Meselâ bir savaş sonrası, öldürülmüş olarak gördüğü düşman çocuklarına o kadar acımıştı ki, düşman da olsa çocukların öldürülmemesi gerektiğini, çünkü onların suçsuz ve Cennetlik olduklarını haber vermişti.

Selam olsun "kuru et yiyen kadının oğlu"na!

Haşmet BabaogluSabah yazarı Haşmet Babaoğlu, gündelik yaşamın kısır döngüsünden çıkarak Kutlu Doğum'un hatırına Sonsuz Nur'un Mekke Fethi'nde söylediği bir sözü yazdı.
"Mekke'nin fetih günüydü...Bir adam Resulullah'ın yanına yaklaştı. Korkudan, heyecandan titriyordu.

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri - Abdülhamit Karahan

Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.

Peygamberimizin Gençliği - Abdulhamit Karahan

Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve iffetli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonra nasıl bir ahlâka sahipse, kırk yaşından önceki hayâtı da öyle temiz ve nezihti. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri, o zamanlar o kadar karışıktı ki, Mekkeliler arasında yaşayıp da cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak âdeta mümkün değildi.

Peygamber Duaları-3

) 16- Muhammed Mustafa SAV in Duaları a) Besmele Duası Ey Rabbim! Girişeceğimi her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından bir sültan-destekleyici bir güç-bir tutamak bahşet. (17.Sure Ayet:80.) Peygamberimiz Muhammed S in bu duası, gecenin derinliklerinde, teheccüd ve Kur an tilaveti için kıyam ettiğinde, gün e diri bir ruh ve Tevhid bilinçle başlaması için Yüce Allah tarafından öğretilmiştir. Allah ın yardımı olmadan hiçbir işi başaramayacağımız gerçeği, duada öne çıkan önemli ögedir. Yine her işe dua ile ve Allah ın adı ile başlanması gerektiğine ilişkin vurgular taşıyan bu yakarış, bütün eylemlerimizde Rabbimiz in rızasını asla hatırdan çıkarmamamızın lüzumunu işlemektedir. b) Tevhid Duaları İstiâne(yalnız Allah tan yardım dileme) duası Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha Suresi,1.Sure Ayet:5.) Tevhid ve Ebedi Hidayet Duası İman ettikten sonra insanların kalplerinin eğrilmesi mümkündür. Bunun için hidayetten sonra Allah ın Hadi ve Mü min sıfatlarının sağlayacağı güvenlik şemsiyesi altında kalıp, daimi bir koruma istemek gerekir. İşte bu gerçeği hatırlatan Rabbimizin, peygamberimizden ve onun ümmetinden istediği en güzel yakarış örnekleri: Bizi dosdoğru yola ilet! Nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. (Fatiha Suresi,1.Sure Ayet:6-7.

Peygamber Duaları-2

Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar.
(şuara,26.Sure Ayet:169.
) b) Hamd Duası Lut peygamberin karısı ve tüm hemşehrileri helak eden bir yağmurla cezalandırılmışlardır.
Bu korkunç yağmurun getirdiği dehşetli günden sonra, şehirde hiçbir canlılık emaresi kalmamıştır.
Öte yandan Sünnetullah gereğince Rabbimiz Lut peygamber ve ailesinden mümin olanları kurtarmıştır.
Böylesi bir kurtuluş tabii ik, Allah a hamd etmeyi, şükr etmeyi gerektirmektedir.
Lut peygamber de öyle yapmıştır: Hamd(bütün övgüler) Allah a yaraşır.
Selam olsun O nun seçtiği kullara.
Zaten Allah insanların ilahlaştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi? (Neml, 27.Sure Ayet:59.
) 4-5.
)- İbrahim ve İsmail Peygamberler Putların ve putların korkulu rüyası, cesaret ve hikmet timsali İbrahim Peygamberin Allah a yakarışları çoğunlukla kabul edilmiştir.
Fakat soyundan gelen herkesin ebediyyen şirkten ve cehennemden korunmasını istemesi, Sünnetullah a aykırı olduğu için kabul edilmemiştir.
a) İstiğfar ve İnayet, Tevekkül ve Beraat Duası Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır.
Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.
(Mümtehine, 60.Sure Ayet:4-5.

Peygamber Duaları-1

Bu örnek dualar, peygamberlerin ağzından ilahi kelamın beyan edişi ile Kur an da yer almaktadır.
Tüm gerekli ayrıntılarına rastlayabileceğimiz bu model dualar, bir işin başında, ortasında ve sonunda; bir sevinç veya üzüntü esnasında Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah ın merhametine sığınma şeklinde olmaktadır.
1-Adem a.
s ve eşinin yaptığı yakarış Adem a.s ve eşinin günahı itiraf, tevazu ve gönülden yakarışın sözlü ifadeleri olan bu duaları, ilahi mağfirete muhtaç olan bütün insanların örnek alması gereken bir muhteva ile tefekkür ehlinin ilgisini beklemektedir: Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız.
(Araf,7. Sure Ayet:23.
) 2)-Nuh Peygamber a) Tebliğ ve İnayet Duaları Nuh Peygamber bütün Elçiler gibi başarısını da başarısızlığını da sıkıntısını da mutluluğunu da Alemlerin Rabbi Olan Allah a itiraf etmiş, O nunla dua formunda konuşup dertleşmiştir: Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım her hangi bir şeyi istemekten sana sığınırım.
Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.
(Hûd,11.Sure Ayet:47.
) Ey Rabbim! Ben halkıma gece-gündüz çağrıda bulunuyorum.
Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırmak(tan başka bir işe yaramadı).
Ve doğrusu onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar; günahkarlık giysilerine büründüler; daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında daha da azgınlaştılar.

Reklam

İçeriği paylaş